Search This Website

Wednesday, 29 March 2023

Manav Kalyan Yojana 2023 Apply Online @e-kutir.gujarat.gov.in માનવ કલ્યાણ યોજના 2023

Manav Kalyan Yojana 2023 Apply Online @e-kutir.gujarat.gov.in માનવ કલ્યાણ યોજના 2023 :Manav Kalyan Yojana 2023: માનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ ગુજરાતના તમામ લોકો જેની કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય માટે રૂપિયા 120000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂપિયા 150000 સુધીની હોય તેવા લોકોને વ્યવસાય માટે ટ્રેડ વાઈઝ સાધન/ઓજારના સ્વરૂપમાં સહાય આપવામાં આવે છે. યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા ઈચ્છતા અરજદારોએ https://e-kutir.gujarat.gov.in પર તારીખ 01-04-2023થી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

Manav Kalyan Yojana 2023

પોસ્ટ નામ:Manav Kalyan Yojana 2023

યોજના નામ:માનવ કલ્યાણ યોજના 2023

વિભાગ:કમિશ્નર, કુટીર અને ગ્રામઉદ્યોગ

સ્થળ:ગુજરાત રાજ્ય

સહાય:સાધન/ઓજાર રૂપે સહાય

લાભ:ગુજરાતના લોકો

સત્તાવાર વેબસાઈટ:e-kutir.gujarat.gov.in

About Manav Kalyan Yojana 2023

ગુજરાત માનવ કલ્યાણ યોજના 2023 અંતર્ગત દરજીકામ, ભરતકામ, કુંભારીકામ જેવા 27 ટ્રેડમાં નાના પ્રકારના વેપાર / ધંધા કરવા સમાજના નબળા વર્ગોના લોકો કે જેની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ. 1,20,000/- અને (Gujarat Manav Kalyan Yojana 2023) શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ. 1,50,000 સુધીની હોય તેવા લોકોને આર્થિક આવકમાં વધારો કરવા માટે વ્યવસાય માટે જરૂરી સાધન / ઓજાર સહાય તારીખ 11-09-2018ના ઠરાવોને સાથે સામેલ ટુલકીટની યાદી મુજબની મર્યાદામાં આપવામાં આવે છે.

માનવ કલ્યાણ યોજના ગુજરાત માટે પાત્રતા

ઉંમર : 16 વર્ષ. ગ્રામ્ય વિસ્તારના લાભાર્થીઓ માટે જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ વિભાગની ગરીબી રેખાની યાદીમાં સમાવેશ થયેલ હોવો ફરજીયાત છે. 0 થી 16નો સ્કોર ધરાવતા લાભાર્થીએ આવકનો દાખલો રજુ કરવાનો રહેતો નથી. અથવા અરજદારના કુટુંબની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય માટે રૂપિયા 1,20,000/- અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂપિયા 1,50,000/- સુધી હોવી જોઈએ તે અંગેનો તાલુકા મામલતદાર અથવા નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર અથવા મહાનગરપાલિકાના અધિકૃત અધિકારીનો આવકનો દાખલો રજુ કરવાનો રહેશે.

27 પ્રકારની ટુલકીટ્સ સહાય મળવાપાત્ર છે

વિવિધ ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલ કુલ 27 પ્રકારની ટૂલકીટ સહાય મળવાપાત્ર છે જેમાં કડીયાકામ, સેન્ટીંગ કામ, વાહન સર્વિસીંગ અને રીપેરીંગ, મોચી કામ, ભારત કામ, દરજી કામ, કુંભારી કામ, વિવિધ પ્રકારની ફેરી, પ્લમ્બર, બ્યુટી પાર્લર, ઈલેક્ટ્રીક એપ્લાયંસીસ, ખેતીલક્ષી લુહારી / વેલ્ડીંગ કામ, સુથારી કામ, ધોબી કામ, સાવરણી સુપડા બનાવનાર, દુધ-દહીં વેંચનાર, માછલી વેચનાર, પાપડ બનાવટ, અથાણાં બનાવટ, ગરમ ઠંડાપીણા અલ્પાહાર વેચાણ, પંચર કીટ, ફ્લોરમીલ, મસાલા મીલ, રૂની દીવેટ બનાવવી (સખી મંડળની બહેનો), મોબાઈલ રીપેરીંગ, પેપર કપ અને ડીશ બનાવટ (સખી મંડળ), હેર કટિંગ (વાળંદ કામ).


જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી

માનવ કલ્યાણ યોજનાના લાભ માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી આ મુજબ છે. આધારકાર્ડ, રેશનકાર્ડ, રહેઠાણનો પુરાવો, અરજદારનો જાતિનો દાખલો, વાર્ષિક આવકનો દાખલો, અભ્યાસના પુરાવા, વ્યાવસાયલક્ષી તાલીમ લીધી હોવાના પુરાવા, બાંહેધરીપત્રક (નોટરાઈઝ સોગંદનામું), એકરારનામું, વગેરે….

Manav Kalyan Yojana 2023 અરજી કરવાની રીત

Step 1 : સૌપ્રથમ તમારે સતાવાર વેબસાઈટ https://e-kutir.gujarat.gov.in/ પર જવાનું રહેશે.

Step 2 : ત્યાર બાદ તમારે તે પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશન કરવું પડશે. For New Individual Registration પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તેમાં બધી વિગતો ભરવાની રહેશે.

Step 3 : રજિસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ તમારા ઇમેઇલ આઇડી પર id password આવી જશે અને પછી લોગીન કરવાનું રહેશે.

Step 4 : લોગીન થયા બાદ તમારે બધી વિગતો ભરવાની રહેશે.

Step 5 : બધી વિગતો ભર્યા બાદ તમારે ફોર્મ Submit કરવાનું રહેશે અને ત્યાર બાદ એપ્લિકેશન પ્રિન્ટ કરવાની રહેશે.

Important Links:

જાહેરાત વાંચો અહીં ક્લિક કરો

માનવ કલ્યાણ યોજના ફોર્મ (ઓફલાઈન) અહીં ક્લિક કરો

માનવ કલ્યાણ યોજના ફોર્મ (ઓનલાઈન) અહીં ક્લિક કરો

અરજદારનું એકરારનામું ફોર્મ અહીં ક્લિક કરો

ટુલકીટ્સ મુજબ સહાય અહીં ક્લિક કરો

Read More »

Saturday, 25 March 2023

Std 6 to 8 Varshik Parixa na all subject Papers of Primary School

 Std 6 to 8 Varshik Parixa na all subject Papers of Primary School

Std 6 to 8 Time table for primary teachersTeachers are great sources of knowledge, prosperity and enlightenment to which anyone can be benefited for whole life. They serve as the real light in everyone’s life as they help students to make their ways in the life. They are the God gifted people in everyone’s life who lead us towards success without any selfishness. Really, we can call them as builders of the dazzling future of our nation through education.

AUTOMATIC TIME TABLE CLICK HERE.
Teacher plays very essential role in the field of education who teaches students very nicely to be a person of good moral and behaviour. They make students academically superb and always encourage to do better in the life. They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.


A teacher is a good person who takes very important responsibility of shaping up the lives of young ones and impressionable children. They get great feeling, pride and true joy in their life by teaching their students on the right path. They never do any type of partiality between good or bad students instead they always try to bring bad one on the right path through their lots of efforts. A good teacher is someone who spent their whole life in giving quality education to their students. They push all the students to do their best. They make learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivation them positively towards study. Good teachers leave good impression over their students.They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.
They push all the students to do their best. They make learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivation them positively towards study. Good teachers leave good impression over their students.

STD-3-4-5 MATE 3 TEACHER NU TAS PADDHATI TIME TABLE USEFUL FOR ALL SCHOOL.

std 3 to 5 for 3 teacher time table click here to download

Std 6 to 8 Time table for primary teachers

STD-6 TAS PADDHATI NEW TIME TABLE USEFUL FOR ALL SCHOOL.

Std 7 teacher time table

6/7/8 teacher time table

STD-3-4-5 MATE 3 TEACHER NU TAS PADDHATI TIME TABLE USEFUL FOR ALL SCHOOL.Education All Circulars of Districts And Niyamak kacheri Gandhinagar,all Primary, Secondary and Higer Secondary Department. we also uploads various Job Updates of various government & Non-Government Sector from all over india. This blog is daily update about primery school letest circular , Educational news paper news, Breking news , all Goverment and private job ,Letest Techno tips, Insurance, Loans , Letest Mobile tips and all Competitive exam most imp gk, model paper, exam old paper, model paper in mp3 and most imp gk mp3 exam materials… Like Tet,Tat,Htat,Police constable bharti, Gsssb Clerk, Talati, and other exams, This blog You Can find Lots of Study Materials for All Competitive Exams Preaparation Like Tet,Tat,Htat,Gsssb Police Constable, Talati, junior clerk Exams This Education News Cutting From Gujarat Various Popular Newspaper Like Navgujarat Samay,Divya Bhaskar, Sandesh, Gujarat Samachar, Akila News And Many Other.


નવી બ્લુપ્રિન્ટ મુજબ મૉડેલ પેપર 2023 નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરો⤵️


સામાજિક વિજ્ઞાન મોડેલ પેપર

ધોરણ -6ધોરણ -7

મોડેલ પેપર 1  | મોડેલ પેપર 2 | મોડેલ પેપર 3
અંગ્રેજી મોડેલ પેપર

ધોરણ -6ધોરણ -7

મોડેલ પેપર 1  | મોડેલ પેપર 2 | મોડેલ પેપર 3


ધોરણ -8

મોડેલ પેપર 1  | મોડેલ પેપર 2 | મોડેલ પેપર 3


ગણિત મોડેલ પેપર વિજ્ઞાન & ટેકનોલોજી મોડેલ પેપર

ધોરણ -6

મોડેલ પેપર 1  | મોડેલ પેપર 2 | મોડેલ પેપર 3


ધોરણ -7ધોરણ -8

મોડેલ પેપર 1  | મોડેલ પેપર 2 | મોડેલ પેપર 3


ગુજરાતી મોડેલ પેપર

ધોરણ -6

ધોરણ -8

મોડેલ પેપર 1  | મોડેલ પેપર 2 | મોડેલ પેપર 3


હિન્દી મોડેલ પેપર

ધોરણ -6

મોડેલ પેપર 1  | મોડેલ પેપર 2 | મોડેલ પેપર 3


ધોરણ -7

મોડેલ પેપર 1  | મોડેલ પેપર 2 | મોડેલ પેપર 3


ધોરણ -8

મોડેલ પેપર 1  | મોડેલ પેપર 2 | મોડેલ પેપર 3Important Link STD 6 :

Download Question Paper : From here

Std-7 GCERT Annual Exam Question Paper April 2020.

Important Link :

Download Question Paper : From here

Std-8 GCERT Annual Exam Question Paper April 2020.

Important Link :

Download Question Paper : From here

GCERT Annual Exam Question Paper blue Print for Primary school.

ધોરણ 7 ગણિત પ્રેક્ટિસ પેપર 2

DIET Palanpur published  Schools Question Paper Blue Print for Annual Exam.GCERT First Semester and Second Semester Exam Question Paper blue Print for Primary school, All Subjects Paper Blue Print. Standard 3 to 8 Paper Blue Print.

Download Standard 3 to 5 Every Subject Question Papers.

Online Schools An educator is an individual who helps other people to secure information, capabilities or values.Online Classes Casually the job of instructor might be taken on by anybody (for example when telling a partner the best way to play out a particular assignment). In certain nations, training youngsters of school age might be done in a casual setting, for example, inside the family, as opposed to in a proper setting, for example, a school or school. Some different callings may include a lot of teaching.Massage School Dallas Texas In many nations, formal instructing is typically done by paid proficient educators. This article centers around the individuals who are utilized, as their fundamental job, to show others in conventional instruction setting, for example, at a school or other spot of introductory proper training or training.Teaching is a profoundly mind boggling action. This is to a limited extent since instructing is a social practice, that happens in a particular setting (time, place, culture, socio-political-monetary circumstance and so on.) and in this way mirrors the estimations of that particular setting. Components that impact what is normal (or expected) of educators nclude history and custom, social perspectives about the motivation behind instruction, acknowledged hypotheses about learning and so on Online School Course.

MEHSANA STD 5 TO 8 MATHS PAPER SOLUTION DATE- 8-4-2019.

For Download Click Here.
STD-8 MATHS SOLUTION 
STD 7 MATHS SOLUTION

STD 6 MATHS SOLUTION

GUJARATI SUBJECT PAPER SOLUTION

BANASKANTHA
Std5 || Std7 || Std 8

STD 8 Maths Pepar Solution 2019  Date -  8/4/2019 Click hear to view

STD 6 Maths Pepar Solution 2019  Date -  8/4/2019 Click hear to Download

STD 7 Maths Pepar Solution 2019  Date -  8/4/2019 Click hear to Download

StD 5 English Anual exam 2019 Pepar Solution

StD 6 English Anual exam 2019 Pepar Solution

StD 7 English Anual exam 2019 Pepar Solution

.StD 8 English Anual exam 2019 Pepar Solution

Hindi  Anual exam 2019 Pepar Solution

STD 5 GUJARATI PEPAR 2019 SOLUTION ANUAL EXAM 

STD 6 GUJARATI PEPAR 2019 SOLUTION ANUAL EXAM
Click hear to Download

STD 7 GUJARATI PEPAR 2019 SOLUTION ANUAL EXAM
Click hear to download

STD 8 GUJARATI PEPAR 2019 SOLUTION ANUAL EXAM
Click hear to downlod

SCIENCE PEPAR SOLUTION ANUAL EXAM 2019


STD 6 SCIENCE PEPAR SOLUTION ANUAL EXAM 2019
Click hera to download

STD 7 SCIENCE PEPAR SOLUTION ANUAL EXAM 2019
Click hear to view

STD 8 SCIENCE PEPAR SOLUTION ANUAL EXAM 2019

THANK YOU FOR VISIT OUR WEBSITE. PLEASE REGULARLY VISIT OUR SITE FOR LATEST UPDATES.

Read More »

Thursday, 23 March 2023

COMMON ENTRANCE TEST Primary School in Gujarat

COMMON ENTRANCE TEST Primary School in Gujarat

Invaluable opportunity for best quality free education of class 6 to 12 Common Entrance Test for class 6 (Common Entrance Test)

Gujarat Government is starting the following schemes through social partnership from the next academic session 2023-24.

Gnanashakti Residential Schools
Gnanashakti Tribal Residential Schools
Gnanasetu Day Schools
Rakshashakti Schools
In these schools, talented students studying in government schools of Gujarat state will be identified and provided future oriented high quality education equipped with best physical and digital infrastructure facilities. A modern educational framework for holistic development of students. Residential schools will provide facilities such as residential hostels, sports, art and skill training, best teaching methods and high quality teaching materials. Talents of talented students will be nurtured and prepared for competitive exams with career guidance.
In the above schools as well as in the model schools, it is planned to take the state level Common Entrance Test for admission to class 6 in the academic year of 2023-24. All these schools will be of standard 6 to 12 and the complete education will be free for all students. Eligibility for Admission

: > Students who have studied class 1 to 5 in government and aided schools and have completed class 5 will be eligible to appear in the Common Entrance Test for class 6 in all the above schools. Admission to class 6 will be given on the basis of merit in this Common Entrance Examination. Students who have completed Class 5 of Independent/Private Schools can take this Common Entrance Test for admission to Class 6 of Rakshashakti Schools, Model Schools only. Admission to class 6 will be given on the basis of merit in this common entrance examination.


Online form filling period: 23 March, 2023 to 05 April 2023
Date of Common Entrance Exam: 27 April, 2023

More details of the said notification can be seen on the State Examination Board website www.sebexam.org .Interested parties are advised to fill online application forms from 23 March 2023 to 05 April 2023.

Read More »

Monday, 6 March 2023

Holi Photo Frame and Holi Photo Editor

Holi Photo Frame and Holi Photo Editor
"Holi Photo Frame " and Holi Photo Editor" This festival of Holi make very beautiful and unforgettble with this "Holi Photo Frame 2023" Holi Phot

 "Holi Photo Frame " and Holi Photo Editor"

This festival of Holi make very beautiful and unforgettble with this "Holi Photo Frame 2023"

Holi Photos from Professional Photographers licensed to create Holi Photo Frame to decorate your photos with awesome messages. Holi Photo Frame is a free android application. Make impressive looking Holi photo Editors by adjusting your images Holi Photo Frame in App. Given here is a great collection of Holi Photo Frame,Holi wishes,Holi quotes,Holi Messages in Hindi & Holi stickers. Once you select the Holi Editor and edit your picture on it at that moment if you would like to change the Holi Editor then the option is available.

We welcome with a new found enthusiasm as we know that this is the starting of the era. You can set your selected photos into available Editor.

we welcome this world's most colorful festival. This Holi Festival day celebrate with your loved ones by creating colorful profile picture and cover picture. The app allows picture to share to your social networks.

Holi Photo Frame is a best Collection of photo Editors with best pic editor tool to keep your memorable pictures in Editors. Holi Festival app provided tons of Editor for all your moments unforgettable

Enhance your photos in the best possible way by using this Holi Photo Editor that will help you become a professional very easily and very quickly. Let select the Holi photo Frame you like best. Then, add your photos from gallery.

Holi Photo Frame droid application. Make impressive looking Holi photo Frame by adjusting your images Holi Photo Frame in App.

Holi Photo Frame in which you will now be able to cherish memorable moments you have spent with your loved ones forever.

Holi Photo Frame provided Lots happy holi wishe From Which select the best wishes holi photo Editor you like best. Then, Set your photos from gallery.

Make your celebrations more beautiful, cool photos and unforgettable in this year with the latest collection of Holi Photo Frame.

celebrate holi with cool photos Editor. Holi Photo Editor is celebrated differently in various parts of India. It is very important to have collections of each and every moment of this day. Don't wait now just download Holi Photo Frame from Google Play Store.

# Holi Photo Frame Key Feature:

1 Select a photo or picture from gallery or capture it with your camera phone in real time.

2 You can Rotate, scale, zoom in, zoom out or drag the photo to fit the Editor as you like.

3 You can add text to the Editor, Can change the size, color and font of the text at any time.

4 More than 25 Holi Photo Editor are available in this app.

5 Holi Photo Editor app supports all screen resolutions of mobile and tablet devices.

6 Save your image to SD card.

7 Share your images via WhatsApp, Telegram, Line, Facebook, Twitter, email and other social networks.

8 Holi Photo Editor is very easy to use.

9 Holi Photo Editor or Holi Photo Frame does not require internet connection.

10 Holi Photo Editor or Holi Photo Frame is completely free download.

This Holi 2023 , enjoy festival of colors with Happy holi photo Frame 2023 - holi photo Frame app for Android.

Read More »

Thursday, 2 March 2023

What is Ethanol Blended Petrol?

What is Ethanol Blended Petrol?

Ethanol, often known as ethyl alcohol or alcohol, is a type of biofuel with the molecular formula C2H5OH. It is produced naturally through sugar fermentation. It is mostly produced in India during the sugarcane extraction process. However, it can also be produced using other organic material, such as grains of food.
In order to limit the consumption of fossil fuels, Modi government has started the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme.

What is the benefit of blending Ethanol in Petrol?
E20 fuel has been shown to result in larger reductions in carbon monoxide emissions, which are 50% lower in two-wheelers and 30% lower in four-wheelers, because ethanol promotes full combustion. Research points a 20% reduction in hydrocarbon emissions, but there is no discernible trend in nitrous oxide emissions because it depended on the type of vehicle/engine and the circumstances under which it was operating.


As part of a campaign to expand the use of biofuels to reduce emissions and dependency on foreign exchange-draining imports, 20% ethanol-laced Petrol (E20 Petrol) was made available on Monday at a few select gas stations in 11 states and union territories. Currently, 10% ethanol is blended into Petrol (90% Petrol, 10% ethanol), and by 2025, the government wants to quadruple this amount.


What is E20 Petrol?


When sugar is fermented, ethanol, also known as C2H5OH, is produced on its own. It is mostly made by extracting sugar from sugarcane, though it can also be made from other organic sources like cereal grains.As part of its commitments to reduce carbon emissions, India has launched the Ethanol Blended Petrol (EBP) effort to blend this biofuel with Petrol. This will reduce the country’s use of fossil fuels. Previously, the government claimed that the E10 goal had been achieved, which means that 10% of the nation’s Petrol now contains ethanol.

E20 Petrol: Advantages of E20 Petrol

Utilizing ethanol produced from sugarcane, broken rice, and other agricultural products will lessen the dependency of the third-largest oil user and importer nation on international imports.
India presently relies on imports for 85% of its oil requirements. It lowers carbon emissions as well.
When compared to E0, the use of E20 is thought to reduce carbon monoxide emissions by around 50% in two-wheelers and about 30% in four-wheelers (neat petrol).


જાણો સંપૂર્ણ CPR આપવાની માહિતી. CLICK HERE 

Both two-wheelers and passenger cars are expected to have a 20% reduction in their hydrocarbon emissions.
In the fiscal year 2021–2022, India imported crude oil for USD 120.7 billion (April 2021 to March 2022).
Oil imports cost USD 125 billion in the first nine months of the current fiscal year (April 2022 to December 2022) alone.
Read More »