સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Thursday, 18 February 2021

GATE 2021:IIT Bombay releases exam response sheet, objections can be raised till February 28GATE 2021:IIT Bombay releases exam response sheet, objections can be raised till February 28
The Institute has made a total of 7,11,542 response sheets live. Candidates can check it through the official website gate.iitb.ac.in.

Correction can be done till February. The
initial answer key from the institute will be announced soon. Candidates appearing in the examination may raise an objection against any answer on the Objection window. The objection window will remain open until February. Candidates have to pay a fee of Rs.500 for each answer. If the candidate in the objection is correct then his marks will be included in the answer key.


The result will be announced on March 22. The result of the exam will be announced on March 22. The score obtained in the examination is considered valid for the next 3 years. The Engineering Entrance Exam was held from 5 to 14 February amid the Corona epidemic.

Candidates who clear GATE are given admission in MTech course in IIT, IISc and many other institutions. At the same time it is considered eligible to apply for a job in many public sector undertakings.


Divyabhaskar News 

Raise the objection this way

First go to the website gate.iitb.ac.in.
Now click on the Answer Key Objection link.
Log in using credentials.
Now click on the wrong answer, write the logic, attach the required documents.
Pay the objection fee and submit.

No comments: