સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 12 January 2021

vaccine to go to 13 cities, first Ahmedabad number

Corona vaccine leaves Pune:478 boxes dispatched after pooja at Serum Institute, vaccine to go to 13 cities, first Ahmedabad number

The first batch of Corona vaccine left the Serum Institute in Pune on Tuesday morning. The temperature was kept at three degrees in the trucks in which it was taken. From here, 478 boxes of vaccines will be delivered to 13 cities across the country. Each box weighs 32 kg. Worship was performed at the Serum Institute before the trucks full of vaccines were dispatched.In the first phase, the vaccine is being delivered by air to Delhi, Ahmedabad, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Karnal, Hyderabad, Vijayawada, Guwahati, Lucknow, Chandigarh and Bhubaneswar. The vaccine will be sent by truck directly to Mumbai.


Cool X Cold Chain Ltd. trucks are being used to deliver the corona vaccine to every city.

Gujarat to be the first to get the vaccine

The first batch of Corona vaccine is being sent to Gujarat on the first Air India flight. Gujarat Deputy Chief Minister Nitin Patel on Monday said on social media that the first consignment of vaccines in his state would arrive at 11.30 am. The vaccine will be delivered at Sardar Vallabhbhai Patel Airport in Ahmedabad.


Divyabhaskar News 

The Center
on Monday ordered more than 60 million doses of corona vaccine to Serum Institute and Bharat Biotech. The government will be the first to vaccinate 30 million frontline health workers in the country, starting January 16.

 Prime Minister Narendra Modi on Monday spoke to the chief ministers of all the states and reviewed the preparations for vaccination.

No comments: