સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 29 January 2021

The real heroes are:The mother also shaved her hair to support her daughter who is battling cancer

The real heroes are:The mother also shaved her hair to support her daughter who is battling cancer, users heaped praise.The mother also cut her hair to support her daughter, who is battling cancer. The mother-daughter video is going viral on social media. The video shows a mother shaving her daughter's hair. Her daughter had lost her hair due to cancer. The daughter did not feel sad seeing herself so the mother also shaved her hair. Daughter Lucia's Rebello cried when she saw her mother shaving.

Read In Gujarati News 

Divyabhaskar News 

American basketball player Rexchapman has shared this emotional video on social media. It has received 2.2 million views and 68 thousand likes so far. One user wrote, There is nothing else in this world that is superior to mother's love. Users are watching this video and praying for Lucia to get well soon.

No comments: