સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Thursday, 28 January 2021

RRB announces admit cards for third phase exams

RRB NTPC Exam:RRB announces admit cards for third phase exams, exams will be held from January 31 to February 12
The Railway Recruitment Board (RRB) has announced the admit cards for the third phase examination of Non-Technical Popular Category (NTPC). Candidates appearing for the exam starting January 31 can download their admit card through the official website. The third phase examination will be held from January 31 to February 12, in which 28 lakh candidates will be involved.

Read In Gujarat News 

Divyabhaskar News 

Download Admit Card this way

First go to the RRB website of your respective zone
Then click on the Phase-3 Admit Card link on the home page.
Now login by entering the registration number and password.
Now download the admit card and delete the print out.


The second phase exam has started from January 16 before the examination started from December 28 , which will continue till January 30. The second phase examination is being conducted for 27 lakh candidates. About 1.25 crore candidates have applied for RRB NTPC-2019 exam. The phased examination started from December 28 and will continue till March 2021. 23 lakh candidates appeared in the first phase examination.

No comments: