સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 2 January 2021

Headphones are becoming a salt poison for the ears, 10 people reach the hospital every day

Headphones have been used since the time of the Walkman, although it has always been suggested that long-term use of headphones is not appropriate for the ear. Often even in the military many people did not enlist due to excessive use of headphones. So during the Corona epidemic, the use of headphones has increased a lot. While most people have to work from home, students also have an online class, but in such a situation the use of earphones has increased and doctors say they have more complaints of ear pain, discomfort and infection.

Also read 💥ગુજરાતની દરેક મહિલા ને મળશે  સિલાઈ મશીન  લેવા માટે અથવા 6000 હજાર ની સહાય તથા શીવણવર્ગો શીખવા માટે દર મહિને સ્ટાઈપન્ડ

 According to medical experts, people have been using headphones and earphones for several hours in the last eight months, which has led to an increase in these complaints. Head of ENT Department of Government Mumbai-based JJ Hospital, Dr. Srinivasa Chavan said all these complaints are directly related to prolonged use of headphones.


Also read ધોરણ 10 પાસ ઉપર પોસ્ટ માં સરકારી નોકરી

 He said five to 10 people come to the ear, nose and throat department of the hospital every day with such complaints. He said most of them use headphones for more than eight hours, which puts a lot of strain on the ears and spreads the infection.

Credit link: cLICK HERE

 So some people are losing their ability to hear sound. People can have permanent damage to their ears if they do not change their habits. He said ear wax kills germs naturally and prevents infection, but the use of wool to clean the ear removes the protective wax (wax-like substance) and increases the risk of germ infection to the inner ear.

No comments: