સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 1 January 2021

Gujarat is forecast to receive non-seasonal rains at the beginning of the new year, which districts will receive rains?

 

 The meteorological department has made a big forecast at the beginning of the new year. Bad news has come for the farmers of North Gujarat. 

Credit link: cLICK HERE

The start of the new year will bring a flash of cold and unseasonal rains. Snow will fall in the arid regions of North Gujarat. Activation of the rain system will cause a change in the atmosphere and non-seasonal rainfall.

 The weather will change on January 2 and 3. There will be non-seasonal rains in North Gujarat. There will be non-seasonal rainfall in Banaskantha, Sabarkantha, Dahod and Panchmahal areas. 

Also read ✨🎊Happy New year 2021 ના અમેજિંગ વોટ્સએપ 🪀 સ્ટીકર ડાઉનલોડ કરો..🤳 

The next five days the temperature will rise by two to three degrees. Apart from this, cold and wind will blow in different cities of the state. Wind speeds will also increase due to the impact of Western Disturbances. After 48 hours there will be partial relief from the cold.

No comments: