સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 3 January 2021

Download Internet Speed meter android Application

The app is completely Ad-Free.Lite Features
- Real time speed update in status bar and notification.
- Daily traffic usage in notification.
- Separate stats for Mobile network and WiFi network.
- Monitors your traffic data for the last 30 days.
- Battery efficient

Also read 💥ગુજરાતની દરેક મહિલા ને મળશે  સિલાઈ મશીન  લેવા માટે અથવા 6000 હજાર ની સહાય તથા શીવણવર્ગો શીખવા માટે દર મહિને સ્ટાઈપન્ડ


Pro Features
Notification Dialog
A notification dialog appears when you tap the notification having
- Graph to monitor last minute internet activity
- Time and usage of current session
- Today's app usage for mobile and wifi
- Realtime speed of running applications

Smarter notifications
Notification appears only when you are connected to internet. You can change priority of notification. You can also hide the notification when connection is idle for specified amount of time.Themes support
You can manually select the color of user interface.
Blue status bar icon
Option to choose between blue or white status bar icon. (only for KitKat and below versions of Android)
Upload and Download Speed
Option to show upload and download speed in separate notifications.


IMPORTANT LINK::::

Download Application from here

Internet Speed Meter Lite is an app that instantly tells you what your Internet speed is. It also displays a table with the amount of data being used at all times. Friends, this website is updated daily with a lot of good information to learn and good information to come. This helps you control how you use your data plan, so you don't go over your limit before the end of the month.No comments: