સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 2 January 2021

A bomb exploded after a car-truck accident near Billiala Patiya in Gondal, killing 3 women in the car

Fire after collision: A bomb exploded after a car-truck accident near Billiala Patiya in Gondal, killing 3 women in the car.The car was traveling from Gondal to Rajkot and the truck was crossing the highway from Biliyala villageA major accident has taken place on Rajkot-Gondal National Highway in the early hours of this morning. Both the vehicles caught fire shortly after the accident took place between a cotton-laden truck and an i10 car near Billiala Patiya in Gondal. The fire broke out in the i10 car in the morning 3 women were crushed. Upon learning of the incident, Gondal Municipal Ambulance, Highway Authority and Gondal Taluka Police and 2 firefighters rushed to the spot and extinguished the fire by pouring water on the vehicles.

Read in Gujarati news 
Scenes of traffic jams were seen on the road
following the accident. Scenes of traffic jams were created on the highway following the accident. The fire is currently being contained by a firefighter. A Gondal taluka police convoy reached the spot after the accident and cleared the traffic. The car was traveling from Gondal to Rajkot and the truck was crossing the highway from Biliyala village. Gondal's family was in the car.

Three people died in the accident

Rekhaba Bhikhubha Jadeja (age 62)
Rasikba Kishore Singh Raijada (age 80)
Mukundba Maheshsinh Raijada (U.V.-45)

Both vehicles caught fire shortly after the accident between the cotton-laden truck and the i10 car

The fire is currently being contained by a firefighter

The fire broke out in the i10 car in the morning 3 women were crushed

The accident caused traffic jams on the highway

(Himanshu Purohit, Dewang Bhojani-Gondal)

No comments: