સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Thursday, 24 December 2020

Various 32 Nagarpalika of Gujarat State job 2021

 


Various 32 Nagarpalika of Gujarat State has published an Advertisement for the below-mentioned Posts.

 Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below.

Also read : ગુજરાત મેટ્રો રેલ નિગમ લિમિટેડ - GMRC દ્વારા ભરતી..
 

Fire Staff Recruitment in Various Nagarpalika 2020
Job Details:

Posts:
  • Departmental Fire Officer: 01
  • Station Fire Officer: 01
  • Fire Wireless Officer: 01
  • Leading Fireman: 01
  • Driver cum Pump Operator: 03
  • Fireman cum Driver: 12

Educational Qualification

  • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 

  • Candidates will be selected based on an interview.


Advertisement: Click Here

How to Apply ?: 

  • Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Last Date

  • Within 30 days from the date of Advt. Published (Advt. Published Date: 11-12-2020

No comments: