સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 30 December 2020

Vadali Nagarpalika Drainage Sweeper (Safai Kamdar) Recruitment 2020

 

Unjha Nagarpalika published an official notification for the Recruitment of Drainage Sweeper (Safai Kamdar) posts. Eligible candidates can apply for this recruitment.


 You can view more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply, etc... You can also view official notifications and other important facts about this recruitment e.g. Important links and Important dates.


Vadali Nagarpalika Recruitment 2020 Job details

  • No. of posts: 24
  • Name of posts: Drainage Sweeper (Safai Kamdar)

Eligibility Criteria:

Educational Qualification

  • Must have to Write and read

Selection Process

  • The final Selection will be based on a personal interview.

Important Links:

Advertisement: Click here

How to Apply

  • Interested and Eligible Candidates can apply offline by sending an application form to the below-mentioned address by RPAD.

Important Dates

  • Last date for application: 22/01/2021

No comments: