સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 21 December 2020

Tiny Icons Widget app use to open all the application by clicking small icons.

Best Home screen widget app to open all apps easily in home screen without opening menu in android device using Tiny Icons Widget.


How to create Widget?
1. Go to Home Page
2. Long press on Screen
3. Select Widgets
4. Choose Tiny icons
5. Long Press drop on Home Screen
6. Adjust size based on the need


આ પણ વાંચો: 'આવાસ યોજનાની સૂચિ 2020-21 બધા રાજ્ય અને માર્ગદર્શિકા


Features available in Tiny Icons Widget:
1. Change the widget background colour
2. Change the app icon size small or big
3. Change the app name font color & size

No comments: