સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 19 December 2020

This Indian billionaire had to sell a 2 2 billion company for just Rs 73, find out why

Surprise: This Indian billionaire had to sell a 2 2 billion company for just Rs 73, find out why


Indian-origin billionaire B.R. Shetty's Finablar plc has had to sell its business to the Israel-UAE consortium for just one dollar (Rs 73.52). Let me tell you that their stars started sinking last year. Not only are their companies owed billions of dollars, but they are also being investigated for fraud.

The market value of his business reached  1.5 billion (2 2 billion) last December when he is said to have a debt of  1 billion.  GFIH is a subsidiary of Prism Group of Israel, owned by Finablar PLC Ltd. Is selling all his property. The Finablar market value was  2 billion in December last year. It has a debt of  1 billion, according to data released by the company in April this year. It is being said that the deal between the UAE and Israeli companies is also about important business transactions.

BR Shetty started the UAE's oldest remittance business, the UAE Exchange, in 1980. UAE Exchange, UK-based exchange company Travellex and several smaller payment solutions providers and Shetty's Finablar were announced in 2018.

UAE came to just $ 8
would allow the UAE healthcare industry has much wealth creator, 77-year-old first Indian Shetty. He started NMC Health in 1970, which later became the country's first company before it was listed on the London Stock Exchange in 2012. 

No comments: