સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 25 December 2020

There is only one day left for alert/vehicle registration work, do this work now

 It has become mandatory to apply FASTag for all vehicles across the country from January 1. The move has prompted the RTO office to tighten its grip. It may be mentioned that after December 25, anyone who goes to the RTO office to register new vehicles will be required to affix the fastag first. With a waiver in December last year, the government made Fastag mandatory on all trains. 

Also read દીનદયાળ પોર્ટ ટ્રસ્ટ (DPT) દ્વારા વિવિધ તાલીમાર્થીઓની ભરતી 2020 

 NHAI project director NN Giri said the central government has made fastag mandatory on all four-wheelers from January 1. Let me tell you, you can apply online for Fastag by going to www.fastag.org.

 Fastag Lane will be replaced from 1 January

 Under this facility all the lanes will be gradually converted to dedicated fastag lanes. This will eliminate the need to pay in cash at any toll plaza. The government has also decided to levy a double charge at the toll plaza for those who have not fastagged under the scheme.

 

No comments: