સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 30 December 2020

The temperature at the hill station Mount Abu reached minus 4 degrees, with a blanket of snow everywhere; Gujarat was also chilled

Cool growth on trees: The temperature at the hill station Mount Abu reached minus 4 degrees, with a blanket of snow everywhere; Gujarat was also chilled

Snow was everywhere in Mount Abu ...The minimum temperature in Rajasthan's hill station Mount Abu dropped by 2 degrees Celsius overnight on Monday and reached minus 4 degrees Celsius on Tuesday. A blanket of snow was falling everywhere. Tourists were stunned by the freezing cold. Mount Abu, a hill station in Rajasthan, witnessed a chill of minus 4 degrees Celsius on Monday night.

The car was frozen


Read in Gujarati news 
2.7 degree cold in Naliya and 6.2 degree cold in Keshod ...
Cold mercury is continuously falling in the state. Naliya recorded a cold of 2.7 degrees on Tuesday. While Keshod was 6.2 degrees cold. The temperature in Ahmedabad was recorded at 10 degrees. Will still be in the cold state for two days.

The water in the plate turned to ice overnight

The killer frost caused the ice to freeze on the grass.

No comments: