સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 27 December 2020

Tangle Master 3D AI Android APK Download Free 2020

 

Welcome to the game that will make your brain work really hard! At the same time, it is a very relaxing and even meditative puzzle.  There is only one way you can do that – untangle all the ropes! Free them from the knots and make sure that you make the right moves at every moment – the ropes can get untangled at one area and then tangled in the other one.

Also read નવા વર્ષે આવનારી તમામ મોટી કંપનીઓ ની TOP 25 ગાડીની કિંમત અને ફીચર્સ જાણો

angle bells, tangle bells, TANGLE ALL THE WAY!

This version includes:

Christmas special event: TANGLE ALL THE WAY!

- Join the event

- Beat 10 Levels

- Win exclusive rewards

Be sure you update to the latest version, don't miss out on new content!

આ પણ વાંચો: પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2020

Download APK Now

Friends you will also find a lot to know and learn from this web here and also get information about government jobs and schemes and information is also updated daily.

Share this information with your friends and others and there is work information and it will be fun and the information of the app will be very useful.

No comments: