સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 23 December 2020

STD. 1 MA PRAVESH MATE NI VAY BABAT NIYAMAK SHRI NO LATEST PARIPATRA.

Latest information about Education, job, Goverment GR & Technology

Hello friends, in this post you will find all the information about the latest news, government circulars, technology tips and breaking news.

More job info Please visit our website.

Also read : ગુજરાત ગ્રામીણ પોસ્ટ ની નોકરી નું ફોર્મ ઘરે થી કઈ રીતે ભરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી


DIKSHA - Platform for school education

Application Highlights

Store and share offline offline content, even without Internet connectivity


Class Find lessons and worksheets related to what is taught in the school classroomધોરણ ૧ પ્રવેશ બાબત નો આજનો નિયામક શ્રી નો પરિપત્ર 

Benefits for teachers

Class Find interactive and engaging teaching materials to make your class interesting

To see and share best practices with other teachers to explain difficult concepts to students

Professional Join courses to further your professional development and earn badges and certificates upon completion

Receive official announcements from the State Department

Is what we offer surprising?

Sign up for free for every job seeker.

Also read : આજ નો સોના ચાંદી નો ભાવ જુવો Live

Read all job details in your local language!

We are serving Pan Bharat! So get a job at your preferred location!

Direct contact with HR, no third party involvement.

100% HR is free to contact. No hidden costs!

We only have verified companies!

No resume required to apply for a job!

We'll help you create the best resume!

Read reviews about other candidates' jobs.

Super-Duper Interview Tips, Nail It!

FacebooWhatsApp

No comments: