સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 30 December 2020

Recruitment in GSRTC Bhuj
Hello friends, today I have brought for you the information about government jobs in Bhuj and below all the information about this job is given in the area. You will get complete information.

GSRTC Bhuj has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. 


GSRTC Bhuj Apprentice Recruitment 2020
Job Details:

Posts: Apprentice


Selection Process
You will be interviewed for this initiative here
How to Apply?
You will find information on what to do for this job from the link below

Last Date: 19-01-2021
You will find other job information here and learning and knowing a lot here will take you here. Share This Article to Friends.Facebook

No comments: