સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 23 December 2020

Rajkot Municipal Corporation published a latest Notification on CLEANER CUM JR FIREMAN posts 2020.

This advertisement is published in a newspaper and this is an official notification of this job. We are checking this advertisement on the official website of Rajkot Municipal Corporation.

Rajkot Municipal Corporation published notification for the posts of CLEANER CUM JR FIREMAN 2020. People who are eligible for these posts are filling up the form. For fill up form we have put the link below. 


Also read : ગુજરાત ગ્રામીણ પોસ્ટ ની નોકરી નું ફોર્મ ઘરે થી કઈ રીતે ભરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતીPost name - CLEANER CUM JR FIREMAN

Posts - 25 

Education:- 3 pass only more read on the notification


RMC CLEANER CUM JR FIREMAN Recruitment 2020.

Official Notification:- Click Here

Apply Online:- Click Here

This advertisement is published in the newspaper and this is an official notification of this job. We are checking this advertisement on the official website of Rajkot Municipal Corporation.


Last Date:- 06/01/2021

No comments: