સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 29 December 2020

NCERT New Syllabus 2020-21 For Std 9 To 12


Will also take secondary education to the corner. The National Secondary Education Campaign (RMSA) is the latest initiative of the Government of India to achieve the goal of Universalization of Secondary Education (USE).

Also read કોરોના વેકસિનનો ફોન આવે તો આટલી માહિતી કદી ના આપતા...

 The campaign (RMSA) is also said to have launched plans to implement it at a total cost of Rs.20,120 crore during the 11th Plan.

Also read 👮‍♀️પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનો 7માં હપ્તાના રૂ.2000 ખાતામાં થયા જમા જાણો લિસ્ટ

To provide access to secondary education with special references to economically weaker sections of the society, educationally backward, rural population and disabled children and other marginalized groups such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Educationally Backward Minorities (EBMs).

NCERT New Syllabus 2020-21 For Std 9 To 12

StandardDownload Link
Std 9 PDF : Click Here
Std 10 PDF :Click Here
Std 11 PDF :Click Here
Std 12 PDF :Click Here

To meet the challenges of universalization of secondary education (USE), there is a need for exemplary migration in the imaginary framework of secondary education. 

Here you will find very good information to learn and know from this web including and more and more people will share and learn all the material to learn and put the information.

You will find government job and private job and plan information from the web here and the information will be updated daily

No comments: