સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 19 December 2020

Like Kutch ...: Kutch became a tent city on the coast of Odisha, every tourist will plant a tree

Like Kutch ...: Kutch became a tent city on the coast of Odisha, every tourist will plant a tree
The Eco Retreat Festival kicks off, running through February 28thLike Gujarat's Ranotsav, Odisha has launched the Eco Retreat Festival, which will run till February 28. Apart from Ramchandi Beach in Konark, 145 cottages have been set up at Hirakund Water Reserve in Sambalpur, hill station Daringbadi in Kandhamal district, Bhitarkanika National Park and Satkosia Tiger Reserve, where tourists will get five-star facilities.

The camp is completely environmentally friendly. The use of plastic is prohibited here. The most special thing is that every tourist has to plant a tree at a certain place near the tent before leaving the camp. The festival has 4 types of cottages. The Presidential Cottage is the most royal tent, with 2 bedrooms, king size bed, private dining area, dressing room, royal sofaset and other luxury facilities.Read in Gujarati news 


Divybhaskr news 


Apart from this there are also Royal Cottage, Premium Cottage and Deluxe Cottage. Here you can enjoy the traditional food and culture of Odisha. Odisha Tourism Minister Jyoti Prakash Panigrahi said it was important to boost the morale of tourists through such events as the tourism sector was hit the hardest during the Koro epidemic.

No comments: