સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 26 December 2020

LIC Recruitment 2020-21

 Life Insurance Corporation of India (LIC) Recruitment 2020-21
 @licindia.in:- 5000 Vacancies.  

The Life Insurance Corporation of India has invited applications from the eligible candidates for the posts of Insurance Representative. The Last Date for the submission of online application form 28.02.2021.


 Now Interested candidates may apply before the last date. Aspirants may check the Vacancy, Qualification, and Selection Process Details from our website.

Read:: Gujarat Vahli Dikari Yojana

Age Limit:

The Age Limit between Minimum 18 Years and Maximum 45 Years for eligible to apply the Insurance Representative Post in Life Insurance Corporation of India.

Qualification:

Candidates must have completed the SSC from a recognized institution or University. And then Candidates can check the experience details from the official Notification.

Also read ધોરણ 10 પાસ ઉપર પોસ્ટ માં સરકારી નોકરી

SSC /10Th

Selection Process:

Written Exam

Interview

Important Dates :-

Last date for application: 28/02/2021

Job announce date: 22/07/2020

Contact Detail :-

Email: swapnil.nawale@licindia.com

Download Notification

Apply Online

How to Apply LIC Recruitment 2020...?

Candidates may go to the official website @ https://rojgar.mahaswayam.gov.in/

Click the Insurance Representative Recruitment Link & read the Instruction Carefully

If you are eligible for the above said post, click the apply link

Enter the aadhar no / Mail ID to Register

Fill the online application form to the required details

Click the submit button to apply the recruitment 

No comments: