સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 18 December 2020

Lakshmi from Tamil Nadu learns cooking from mother in lockdown, sets world record by making 46 dishes in 58 minutes

Cooking Hobby: Lakshmi from Tamil Nadu learns cooking from mother in lockdown, sets world record by making 46 dishes in 58 minutes


S. in Chennai. N. Lakshmi Sai Shri has made a Unico World Record by making 46 dishes in 58 minutes. Lakshmi became interested in cooking because of her mother. She has learned cooking from her mother. Lakshmi is very happy to see her name in the world record.


Read in Gujarati news 

Lakshmi's name is Kalaimagal. He said that 'Lakshmi started learning cooking during the lockdown. I make different traditional things at my home in Tamil Nadu. When Lakshmi saw me working in the kitchen in the lockdown, she also wanted to learn. I told my mother and husband about this interest of Lakshmi and they decided to name Lakshmi for the world record in the culinary activity. 

We gathered some information about this record. Before Lakshmi, 10-year-old Sanvi set a world record in Kerala by making 30 dishes, but Lakshmi broke Sanvi's record by making 46 dishes.

No comments: