સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 22 December 2020

JMC Recruitment 2020

Jamnagar Municipal Corporation (JMC) Recruitment for Fireman cum Driver cum Pump Operator & Fireman - Driver - Pump Operator Posts 2020

Jamnagar Municipal Corporation (JMC) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. 

Jamnagar Municipal Corporation (JMC) Recruitment 2020

Job Details:Posts
  • Fireman cum Driver cum Pump Operator 
  • Fireman Driver - Pump Operator

Total No. of Posts: 42

Educational Qualification

  • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 

  • Candidates will be selected based on an interview.


AdvertisementClick Here

How to Apply ?: 

  • Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.

Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Last Date

  • 22-12-2020

No comments: