સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 25 December 2020

ICDS Patadi (Dasada) Recruitment for Anganwadi worker/ Helper Posts 202

 


 
Integrated Child Development Scheme (ICDS), Patadi has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. 

ICDS Patadi Recruitment 2020 Job Details:
 
Posts:
  • Anganwadi Worker
    • Minimum 10th passed & above 
  • Anganwadi Helper 
    • Minimum 7th passed & above 

Age Limit: 18 years to 33 years

Selection Process: 

  • Candidates will be selected based on an interview.

Advertisement: Click Here

How to Apply ?: 
  • Eligible candidates may send their application in a prescribed format (format meet at ICDS office) & xerox copies of all necessary certificates like marriage certificate, local residential proof, caste certificate, ration card, Election Card, qualification, etc., to given address in the advertisement. (send by Registered AD).
Last Date
Within 10 days from the date of Advt. Published
(Advt. Published Date: 24-12-2020)
 

No comments: