સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 29 December 2020

Homemade ways to identify pure desi ghee

Domestic ways of how to identify pure desi ghee ..

Share this article with other housewives so that they too can know and identify pure ghee  Share this article as much as you can to keep many people in good health. 

Also read કોરોના વેકસિનનો ફોન આવે તો આટલી માહિતી કદી ના આપતા...Ghee is an important food of the villagers and still some villagers find it more suitable for ghee. So it is also healthier. The villagers eat pure and fresh ghee. But the ghee found in the city is not fresh or pure. Which harms our body. But there are different ways to identify it which we are going to tell you today.

Impure or adulterated ghee harms our body and money. There are chemicals and ingredients in the market now that can give the same taste and aroma as pure ghee even if it is mixed with ordinary oil or vegetable ghee. In that we cannot identify pure ghee. Today we will tell you how to identify pure ghee?


Also read 👮‍♀️પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનો 7માં હપ્તાના રૂ.2000 ખાતામાં થયા જમા જાણો લિસ્ટ

Take some ghee and heat it and then drain it in a cold pot and let it cool down. After a while if the color of ghee changes or its taste changes then understand that it is vegetable ghee. If it is pure ghee, it will be as fragrant as before and will taste good.

IMPORTANT LINK::

 

અહીંથી વાંચો ગુજરાતી રિપોર્ટ 


WATCH YOU TUBE VIDEO 

Share this article with other housewives so that they too can know and how to identify pure ghee લેખ Share this article as much as you can to keep many people in good health. And where is the impure ghee?

No comments: