સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 30 December 2020

Happy New Year Photo Frame - 2

★★★Free Happy Diwali & Dhanteras 2018 Greetings Cards★★★

★E-cards, Wallpapers, Quotes, Wishes★

Wish someone with some cool and beautiful cards and your name on their Greeting Cards, Download “Name onDiwali & Dhanteras Greeting Cards” App now. Create your own card and send it to your loved ones.

 Also read ધોરણ 10 પાસ ઉપર પોસ્ટ માં સરકારી નોકરી

Happy New Year Photo Frame create New Year Wish with New Year Photo Editor.

Happy New Year Photo Frame celebrate the joy of new year of hindu culture with amazing happy new year photo frame , Diwali photo frame , amazing stickers of Diwali , new year , fireworks , sweets and many more.

It contains large collection of editing tools to make your photo more beautiful.

Happy New Year Photo Frame Main Features


=> Crate Beautiful card from various themes
=> Insert your name to it and save it
=> Add Stickers of Your Choice.
=> Share with friends and Family.

Features:

– High-quality card images with message
– Useful for everyone
– Attractive decoration materials
– Available free to all
– Awesome for greeting cards

– Add Font Size facility so that user can re size font according to used.- Save and Post your Cards to Facebook, Twitter, Flickr, email, and other social networks.
– Simple and easy to use

DOWNLOAD APPLICATION HERE

DOWNLOAD FROM HERE

Generate cool Greeting Cards with your favorite name with Name On Diwali & Dhanteras Greeting Cards tool. 

Any feedback is welcome.

Disclaimer :

This is not an official app. 


No comments: