સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 21 December 2020

Gujarat Gramin Dak sevak Recruitment 2021

Gujarat Gramin Dak sevak Recruitment for 1826 posts http://www.appost.in/gdsonline


Appost.in for declared gujarat Gramin Dak sevak bharti for 1836 post. 

ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું એમની સંપૂર્ણ માહિતી માટે ક્લીક કરો

Educational Qualification for Dak Sevak bharti : 

 • (i) Secondary School Examination pass certificate of 10th standard with passing marks in Mathematics, local language and English (having been studied as compulsory or elective subjects) conducted by any recognized Board of School Education by the Government of India/State Governments/ Union Territories in India shall be a mandatory educational qualification for all approved categories of Gramin Dak Sevaks.

 • (ii) Compulsory knowledge of Local Language The candidate should have studied the local language at least up to 10th standard [as compulsory or elective subjects] as declared by the State Government or as per constitutional provisions relating to the 8th schedule of Constitution of India.

Important Dates  for Gramin Dak sevak Recruitment:

 • Registration & Fee Submission Start Date: 21/12/2020
 • Registration & Fee Submission End Date: 20/01/2021
 • Application online Submission Start Date: 21/12/2020
 • Application online Submission End Date: 20/01/2021


How to apply For gujarat Garmain Dak sevak Bharti : 

Instructions to Candidates:
 • 1. Candidates must ensure to go through the notification and instructions thoroughly and understood well before registering himself for applying online.
 • 2. Candidate has to ensure himself that he is eligible by all respects for the Circle/Post he selected.
 • 3. Only one Registration is to be made for one candidate. The same registration number should be used for submission of applications during the cycle to any of the circles.
 • 4. In case of any duplicate Registration is found by altering the basic details like change of father name, change of Date of Birth, Applying one Registration with UR category and another registration etc; will be treated as duplicate registration. all the candidatures relating to all such duplicate Registration and all such registrations will be deleted for consideration.
 • 5. Candidates need not submit any physical application. It should also be noted that any application is physical sent stating that the application could not be uploaded, it will not be processed.
 • 6. While selecting board name candidates ensure that they are selecting the correct board name with appropriate configuration. Any application submitted against with board name other than the actual board of pass that application will automatically rejected. In case any Board of candidate passed is not available the same is to be taken up with the respective postal circle Administration in which the Board is Registered.

Vacancies For Branch post master/Gramin Dak sevak Recruitment: 

 • Total Posts: 1826
 • EWS Category: 201
 • OBC Category: 412
 • PWD Category : 44
 • ST Category : 268
 • SC Category:  63
 • General Category: 838Application submission for Gramin Dak sevak

Only online application will be accepted from the candidate. Candidate who desires to apply online will have to register himself / herself in the portal through https://indiapost.gov.in or https://appost.in/gdsonline with effect from 21.12.2020 to 20.01.2021 with the following basic details to obtain the Registration Number:-

IMPORTANT LINK FOR GRMAIN DAK SEVAK BHARTI: 


DOWNLOAD OFFICIAL NOTIFICATION
Only online application will be accepted from the candidate. Candidate who desires to apply online will have to register himself / herself in the portal through https://indiapost.gov.in 

No comments: