સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 18 December 2020

GSEB ssc Hsc Duplicate marksheet online at /www.gsebeservice.com

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar conducts public examinations of Standard-10 and Standard-12. 

Read:: Gujarat Vahli Dikari Yojana

During the year many students from different districts of Gujarat used to come to Gandhinagar to get the above certificates in which their time and money was spent by the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, till now. The record digitization of the results of tens of millions of students has been digitized. The online process has been inaugurated in certificates of honorable Education, Ta Minister Bhupinder Singh Chudasama .17 / 02/2020.


ssc%2Bduplicate%2Bmarksheet%2Bdownload

Outstanding shares are those held by all shareholders, institutional investors, and company officers or insiders. Mutual fund shares can typically be purchased or redeemed as needed at the fund's current NAV, which—unlike a stock price—doesn't fluctuate during market hours, but it is settled at the end of each trading day.


Also read  How To Convert Apl Ration Card To Bpl Ration Card-Gujaratssc%2BmarksheetIMPORTANT LINK::::ssc%2Bduplicate%2Bmarksheet
How to Apply Online for SSC HSC Duplicate mark sheet::

1. First, open https://www.gsebeservice.com/ Site in your mobile or Computer.
2. then find out Students Tab in menu section
3. Then Find out the Students Online service Tab in it.
4. If you want to Get SSC Duplicate marksheet Then find out "10th duplicate Marksheet/certificate" in it.
5. If you want to Get HSC Duplicate marksheet Then find out "10th duplicate Marksheet/certificate" in it.
6. Click on Register Tab.
7. Then Fill in your basic detail and Register on it.
8. Then log in with your Mobile no. and password and Apply For SSC Or HSC Duplicate marksheet. 

No comments: