સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 21 December 2020

GPSC PI Exam Call Letter 2020-21

 

Gujarat Public Service Commission GPSC  published an important notification for Police Inspector (PI) Exam, 2021. This exam is scheduled on 03/01/2021.

 As per this notification, candidates must have to download new call letter from OJAS Official website, candidates must have to wear face mask due to current COVID-19 situation. You can view this official notification by below mention link.

આ પણ વાંચો: 'આવાસ યોજનાની સૂચિ 2020-21 બધા રાજ્ય અને માર્ગદર્શિકા

Job details

Name of posts: GPSC Police Inspector (Class II)

Advertisement No.: 110/2019-20

Important Links:

Download Call letter here | View Notification here

View Official Advertisement for GPSC PI Recruitment 2020-21

View / Download GPSC Police Inspector PI Exam Syllabus

Important Dates

Exam date: 03/01/2021

Here you will find information you need to know and work information and work information and share with more and more people.


No comments: