સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 20 December 2020

GPSC EXAM DATE FOR VARIOUS EXAM 2020-2021

GPSC exams are conducted by the Gujarat Public Service Commission. GPSC conducts various recruitment examinations for Class I, II and III vacancies in the Gujarat State Administration.

Latest Updates about GPSC ExamGPSC 2020-21 Notification Out – The commission has released the GPSC 2020-21 notification for Gujarat PSC Class I Services. Candidates can get the 2020-21 recruitment details in the linked article.


GPSC Calendar 2020-21 is released  on the official website. Aspirants can download the GPSC Calendar PDF from below:

GPSC Notification 2020-21:-Download 

No comments: