સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 21 December 2020

Farmers will decide today on the invitation for talks with the government; Will also go on hunger strike

26th day of peasant movement: Farmers will decide today on the invitation for talks with the government; Will also go on hunger strike

Farmers have been protesting on the Delhi border since November 26 in protest of three new agricultural laws. This picture is of Tikri Border.Today is the 26th day of the farmers' movement against the agricultural law. Farmers will go on hunger strike today. Toll will be free in Haryana from December 25 to 27. The farmers made the announcement on Sunday, just five hours after the government sent a letter of invitation for talks, asking farmers to set a date for which the farmers would decide today.

Agriculture would be meeting today with the Farmers
Union Home Minister Amit Shah said Sunday that Bengal Agriculture Minister Narendra Singh Tomar and meeting a couple of days between farmers. Farmers leaders, on the other hand, announced after a meeting at the Kundli border on Sunday that Prime Minister Narendra Modi would play the thali till December 27 as long as Mann Ki Wat continues.


The farmer leader will meet with all parties involved in the NDA
. December 23 is Farmers Day. Farmers' organizations have appealed to people across the country to observe a one-day fast on this day. On December 26 and 27, the farmer will meet the leaders of the parties involved in the NDA and appeal to them to put pressure on the government and repeal the three laws. If this does not happen, protests will be started against them. Adani-Ambani boycott will continue. The farmer will also protest outside the Incometax office in protest of the raid on the intermediaries.

No comments: