સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 21 December 2020

District Panchayat Bharuch Recruitment 2020 | Apply For Yoga Instructor

 

District Panchayat Bharuch Recruitment 2020: District Panchayat Bharuch has recently Published Notification for the Yoga Instructor Recruitment 2020, Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement for Interview On 29.12.2020

District Panchayat Bharuch Recruitment 2020: It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking for jobs in District Panchayat Bharuch. 

Post: Yoga Instructor

No. of Post: 12

Salary: Rs.8000/-

Education Qualification: Candidate should have a Certificate / Diploma / Degree in Yoga subject from Government recognized institute / University / Gujarat State Yoga Board Gandhinagar or any one of the recognized qualifications.

Age Limit: Not Specified

Application Fees: There is No Application Fees

Selection Process:

Candidates will be selected based on Qualification, Experience OR an interview.

Important Link

Official Notification View Here

Official Website https://bharuch.nic.in/

How To Apply:

Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Interview Address: District Panchayat, Ayurved Branch Bharuch.

Important Date:

Walk-In-Interview: 28.12.2020 On 10:30 To 01:00 Pm

No comments: