સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Thursday, 17 December 2020

CCI Recruitment 2020: Apply for 49 Junior Management Trainee (JMT) Vacancies

  

Cement Corporation of India (CCI) Limited Recruitment Notification 2020: Cement Corporation of India (CCI) Limited has invited applications for the posts of Junior Management Trainee (JMT). 

Important date:

Offline Application Start Date: 01 December 2020

Last date to apply offline: December 31, 2020

Cement Corporation of India (CCI) Limited Junior Management Trainee (JMT) Vacancy Details:

Job Summary

NotificationAIIMS Kalyani Recruitment 2020: Apply Online for 139 Faculty Posts @aiimskalyani.edu.in
Notification DateDec 8, 2020
Last Date of SubmissionJan 5, 2021
CountryIndia
Education QualPost Graduate, Doctorate, Other Qualifications
FunctionalOther Functional Area


Junior Management-Tranechemical-06 post

Junior ManagementTrainee-Mechanical-06 post
Junior Management Trainee Electrical-06 post
Junior ManagementTraine Instrumentation-06 post
Junior ManagementTrainee- Mining-03 post
JuniorManagementTrainee-Civil-03 post
Junior ManagementTrainee System 03 posts
JuniorManagementTrainee-HR04 post
Junior Management Trainee - Marketing - 05 posts
Junior ManagementTrainee Finance - 06 posts
Junior Management Trainee Company Secretary - 01 post
Eligibility Criteria for Junior Management Trainee (JMT) Job:

Official Notification

For more information on eligibility, experience, etc., please visit the official website: https://www.cciltd.in/. Age limit: 27 years.

How to apply:
Interested candidates can apply for Cement Corporation of India (CCI) Limited Recruitment Notification 2020 through the prescribed format on or before 31st December 2020.

No comments: