સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 19 December 2020

Bullet train running between Mumbai-Ahmedabad may have arrived, the Japanese embassy shares photos

What will the bullet train look like ?: Bullet train running between Mumbai-Ahmedabad may have arrived, the Japanese embassy shares photos The Japanese Embassy in India on Friday shared official photos of the Bullet Train E5 Series Shinkansen. The distance between the two cities will be cut in just 2 hours after the Mumbai-Ahmedabad bullet train starts. 508 km This long high-speed rail corridor was approved by the Government of India 5 years ago.


Some changes will be made in the train so that its rolling stock in the Mumbai-Ahmedabad high speed rail project can be used as trains and wagons used in the railways. This train will accelerate the Indian railway system. The project initially gained momentum in Gujarat but slowed down in Maharashtra due to some difficulties at the ground level.
Recently, the Railway Board's CEO-Chairman V. That. Yadav said bridges and tunnels were being built by Indian contractors while signal, telecom and rolling stock were being built by Japanese companies.Read in Gujarati news 
In the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Japan is providing 80 per cent funding by giving a loan of Rs 79,000 crore at 0.1 per cent interest. The repayment period of this loan will be 50 years and the moratorium period will be 15 years.

No comments: