સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 26 December 2020

BOB (Bank of Baroda) Recruitment 2020

Start date : 07/12/2020
Last date : 21/12/2020
Last date for print. : 05/01/2021
Salary: Rs. 31705 / -::: Qualification :::Important Links

For notification: Click here
For more information: Click here
Apply online : Click Here


Above is the information of all these government schemes and you will find other information along with Twini here in the website.

You will find government job and scheme information here from this website and you will also find daily updated information here and also job, news, breaking news and application news here.

No comments: