સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 28 December 2020

Ahmedabad: In the age of net banking, e-cheaters are looking for new patras without giving the Aadhaar card number if the cheater activated corona vaccine is called in the name of vaccination registration.

Ahmedabad: In the age of net banking, e-cheaters are looking for new patras without giving the Aadhaar card number if the cheater activated corona vaccine is called in the name of vaccination registration. People are scared of corona and waiting for vaccination. At such stage: e-cheating by calling in the name of vaccination registration and getting Aadhar card number LI | It has been appealed to be vigilant. Obtaining OTP after Aadhaar card number can be fraudulent: Vigilance against e-retailers is necessary to get vaccinated against corona.

How are you friends and today I have come up with a lot of work information and its information can be found in the photo below and share this information with more and more people.

Friends have given you information in the area below and work and necessary information.

Also read 👮‍♀️પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનો 7માં હપ્તાના રૂ.2000 ખાતામાં થયા જમા જાણો લિસ્ટ

IMG 20201226 WA0020

You will get a lot of calls for corona vaccine and they will ask for your information and they will not give you the information about Aadharkand.

Send this information to all your friends and relatives

Give the card number is a little bit, but e-cheating can happen this time on your mobile phone. Registration of Corona Vaccination or OTP is required. It is not done on the phone, so do not tell such OTP, so when you arrive, your banking, Aadhar card It is said that once the registration is done, it is advisable not to give other details but to give OTP number.

No comments: