સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 17 November 2020

Your phone bill may increase

Your phone bill may increase:The possibility of telecom companies increasing tariff plans from the new year; Plans will be up to 20 percent more expensive

Vodafone-Idea Tariff likely to be 15-20 per cent higher at the beginning of the year
Telecom companies say the loss has forced them to take the stepYour phone bill may increase by 15-20 percent in the new year. According to reports, telecom companies like Vodafone-Idea (VI) and Airtel may increase their tariffs. According to media reports, Vodafone-Idea may increase the tariff rate by 15-20 per cent by the end of the year or early next year.

ALSO READ  Download Snack Video

Reliance Jio will look
to raise rates because telecom companies continued to say that the loss to them has become their compulsion. These companies are eyeing Reliance Jio. According to information received, other companies may change the tariff rate following Reliance Jio.

also read  SBI PO 2020 Exam Notification Out

Tariffs may be raised in phases
Telecom companies have made up their minds to increase tariffs by up to 25 per cent. However, the fear of losing customers by making such a big increase at once is overwhelming them. So that these companies can proceed in their plan in a phased manner.

Increased tariff rates in 2019
It is worth mentioning that the price war started in this sector in 2016 due to the arrival of Geo in the telecom market, then in the year 2019, companies increased tariffs for the first time. Telecom companies raised tariff rates in December 2019.

As of the last quarter of September, 2020, Bharti Airtel is earning the most per capita. At the end of September quarter, VI's average revenue per customer (ARPU) was Rs 119. Bharti Airtel (Rs 162) and Geo (Rs 145) are close to a similar position.

No comments: