સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 24 November 2020

Wearable gadget: Timex Launches Premium Active iConnect Smartwatch, Find Price and Specification

Wearable gadget: Timex Launches Premium Active iConnect Smartwatch, Find Price and SpecificationThe watch will be available in soft silicone and flexible stainless steel band option
It is available on Timex India's site and authorized retailer store The new smartwatch is available in soft silicone and flexible stainless steel band option. It has features like direct notifications for call, text and calendar events.

Apart from this it has heart rate sensor, sanitary reminder, activity tracking, sleep tracking and music playback support. This watch comes with an IP68 water resistant rating. It has a battery life of 5 hours.

Timex Premium Active iConnect Smartwatch: Price in IndiaThe smartwatch is priced at Rs 6,995 in India, which is a silicon strip variant. The stainless steel mesh strip variant is priced at Rs 7,295. Black and pink color of silicone strip while silver and gold finish variants of stainless steel mesh strip are available.

Timex Premium Active iConnect Smartwatch: FeaturesThis smartwatch has a rectangular shaped 35mm dial, which has a round corner and a touchscreen display. 
The Timex Premium Active iConnect smartwatch can be connected via the Timex 2 mobile app 'iConnect'.


Timex's new watch has features like direct notifications of calls, messages, and calendar events.
The back side of the dial has a heart rate sensor, which monitors heart rate.
The watch also has features like sanitary reminder, activity tracking, sleep tracking, and music playback control.


The watch's battery offers a 5 day backup on a full charge.
It has Bluetooth for connectivity options.
The back side of the watch has pogo pins, which are provided for magnetic charging.

No comments: