સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 20 November 2020

STD 9 TO 12 SCHOOL OPEN PARIPATRA & VALI SAMATI PATRAK OFFICIAL

Guidelines have been issued by the Government of India under the Disaster Management Act, 2006 for the control of Kovid-19 in the country following the lockdown action to restart what was closed. 


Also read  How To Convert Apl Ration Card To Bpl Ration Card-Gujarat (3) Considering the number of students and the need as well as the complexity of the subject, the schools will have to arrange the number of classes so that the seating arrangement between the two students will be as per the SOP / guidelines of Government of India. In addition, the principal of the school will be able to decide what kind of arrangements should be made for which subject / curriculum. (2) Face mask will be mandatory for students, teachers and all other employees. 
Also read 

Indian Coast Guard Navik (DB) Recruitment 2020 for 50 Navik (DB) 10th Entry


(3) No student or staff member who lives in the Contentment Zone or who is infected with Corona in the family may be present at the school. School in the area of ​​the content zone. If so the school cannot be opened.  (2) All these proceedings issued by the Government of India. This should be done following the guidelines of OP / Guidelines. (Available online at WWW.Education.gov.in.)

OFFICIAL LETTER PDF DOWNLOADWhat makes Whitehatt Jr.?Today, in the computer age, less than 1% of schools teach coding in childhood. The result of a large gap between the new world and the skill requirements of our children.


Complement the coding requirements: logic, structure, sequence


Webs Create website, animations and applicati

Programming Analyze data using programming languages


Think of sol as a problem solver

No comments: