સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 21 November 2020

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Purchase Manager Recruitment 2020RNSB Purchase Manager Recruitment 2020

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. - RNSB published an official notification for the Recruitment of Purchase Manager posts. Eligible candidates can apply for this recruitment. 
Job details

Name of posts: Purchase Manager
Eligibility Criteria:
Educational Qualification


First-Class Graduate(Except Arts) or Post Graduation (Except Arts)

Candidate should have good experience of Hardware, Network device purchase, and software purchase/acquisition along with purchase related to Estate, stationery & overall purchases in an organization of a size similar or bigger than us.


Age limit

Kutumb Sahay Yojana GujaratMaximum 40 years.
Selection Process

View RNSB Purchase Manager advertisement 2020: Click here

The final Selection will be based on a personal interview.
How to Apply


Interested and Eligible Candidates can apply online by the below-mentioned link. 
Important DatesApplication start from 21/11/2020
Last date for application: 30/11/2020
Important Links:

No comments: