સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 25 November 2020

Now you can also avail of PM Jeevan Jyoti Vima Yojana from IPPB, get term insurance of ₹ 2 lakh for Rs. 330

Feature: Now you can also avail of PM Jeevan Jyoti Vima Yojana from IPPB, get term insurance of ₹ 2 lakh for Rs. 330
IPPB has entered into an agreement with PNB MetLife India Insurance Company Limited for this.
Anyone between the ages of 18 and 50 can avail of this scheme


Now you can also avail of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Vima Yojana (PMJJBY) from India Post Payments Bank (IPPB). IPPB has teamed up with PNB MetLife India Insurance Company Limited for this. Under PMJJBY, term insurance of Rs 2 lakh is given for only Rs 330.

 Also, read  Pradhan Mantri Awas Yojana 2020


Support required for KYC
This scheme is available to all account holders of India Post Payments Bank. Registration in this scheme requires support for KYC. PM Narendra Modi launched IPPB on September 1, 2018.

Also, read 

Khedut Sahay 2020


What is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Vima Yojana? Anyone between the ages of 18 to 50 can avail this scheme. The person concerned should have a bank account. The policyholder has to deposit Rs. 330 per annum. This amount will be deducted directly from the bank account of the person concerned every year. There is a provision of up to Rs 2 lakh under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Vima Yojana.
No medical test required No medical test is required to purchase insurance in this scheme.


 
The scheme was launched in 2015. The scheme was
introduced in May 2015 to provide low-cost insurance facilities to the citizens of the country. In addition to IPPB, the scheme is run by LIC as well as other private life insurance companies.  Many banks have tie-ups with insurance companies.

No comments: