સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 14 November 2020

Name On Diwali Greeting Cards I Diwali Wishes

★★★Free Happy Diwali & Dhanteras 2018 Greetings Cards★★★

★E-cards, Wallpapers, Quotes, Wishes★

Wish someone with some cool and beautiful cards and your name on their Greeting Cards, Download “Name onDiwali & Dhanteras Greeting Cards” App now. 

=> Start Application
=> Crate Beautiful card from various themes
=> Insert your name to it and save it
=> Add Stickers of Your Choice.
=> Share with friends and Family.

Features:

– High quality card images with message
– Useful for everyone
– Attractive decoration materials
– Available free to all
– Awesome for greeting cards

DOWNLOAD FROM HERE THIS APPLICATION


Disclaimer :

This is not an official app. The content presented to you in the application is available free on public domains.

This is an unofficial app. This app and its content are not officially endorsed or produced by, nor associated with or affiliated with the music artist(s) or any associated entities of the artist(s), such as management or record label. All trademarks and copyrights are property of their respective owners. This application has ads that comply with Google Play Policy.


No comments: