સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 27 November 2020

Jonathan Neil Rhodes Cricket records and best chetches info app.
Rhodes was born in Pietermaritzburg, Natal Province, South Africa. Whilst being noted for his quick running as a right-handed batsman, he was especially noted for his defensive fielding, particularly catching, ground fielding, and throwing from his most common position of backward point.


 A report prepared by Cricinfo in late 2005 showed that since the 1999 Cricket World Cup, he had effected the ninth-highest number of run-outs in ODI cricket of any fieldsman, with the third-highest success rate. He is regarded as one of the greatest fielders of all time and was the first South African cricketer to take 100 ODI catches


When you click Cricket Format from Test or ODI, you will see a list of all the cricket records from the specific format selected.

Read : Avast Antivirus – Mobile Security & Virus Cleaner ::: Best Application for Android phone


Records and statistics are divided into sub-categories.


- Batting

- The act of throwing the ball in cricket

- Fielding

- Keeping the wicket

- Skilled in every task

- PartnershipAn app dedicated entirely to cricket lovers and curious individuals 

Various cricket records. 


He has the team and individual records

1. Test cricket records
2. One-day records
3. T20 records record
5. World Cup records
6. Personal records
7. Interesting record.

And we will update more and more records at that time. 

No comments: