સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 25 November 2020

ITI Recruitment 2020
ITI stands for Industrial Training Institute. ITI (Industrial Training Institutes) and ITC (Industrial Training Centers) is recognized as a Jr. Polytechnic institute or training institute that proffers education in technological pasture and comprised under Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour & Employment, Union Government of India.

 Also, read  Pradhan Mantri Awas Yojana 2020


ITI  has published Daily lot's of an Advertisement for below mentioned Posts in 2020. We can be notifying You with each and every Notification of ITI Published.

ALSO, READ  NBCC Recruitment 2020


Bookmarks this page we can update this page on a daily basis.

📌Click on the name of Places, Which is typed in red font for the notification.⇻ ITI Recruitment ⇺
 
ITI Godhra (Women)  
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 14-12-2020
 


ITI Jesar  
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 10-12-2020
 


ITI Gariyadhar  
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 10-12-2020
 


ITI Geer Somnath  
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 30-11-2020
 


ITI Dwarka   
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 25-11-2020
 
 

ITI Prantij  
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 21-11-2020
 
 

ITI Talod (Women)  
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 10-11-2020
 
 
 
ITI Vaso  
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 02-11-2020
 
 
 
ITI Bharuch  
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 30-10-2020
 
 
ITI Gorva  
Posts: Pravasi Supervisor Instructor
Last Date: 26-10-2020

No comments: