સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 22 November 2020

Institute of Plasma Research (IPR) Recruitment

Institute of Plasma Research (IPR) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below.


Institute of Plasma Research (IPR) Recruitment 2020
Job Details:

Posts: Apprentice
Educational Qualification:

Please read Official Notification for Educational Qualification details.
Apprentice: Click Here

Apply Online: Click Here


Selection Process:

Candidates will be selected based on an interview.
How to Apply ?:

Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.
Important Dates:

Last Date to Apply Online: 22-11-2020


No comments: