સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 18 November 2020

IFFCO Attdt. Operator and Technician Apprentice Recruitment 2020

 


Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited - IFFCO Ltd. published an official notification for Recruitment of Attdt. Operator and Technician Apprentice posts. Eligible candidates can apply for this recruitment.

 of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply, etc... You can also view official notifications and other important facts about this recruitment e.g. Important links and Important dates.

Also read  Khedut Sahay 2020


Job details

 • Name of posts: 
  • Attdt. Operator
  • Technician Apprentice

Educational Qualification

 • Attdt. Operator- CP (AOCP): Full-time B.Sc (Physics, Chemistry & Mathematics or Biology) with minimum 60% Marks* in aggregate from a recognized University / Institution& passed in the year 2018 & thereafter. 

 • Technician Apprentice: Full-time Diploma in Chemical Engineering with minimum 60% Marks* in aggregate from a recognized University / Institution & passed in the year 2018 & thereafter.

Smoke Name Art - Smoky Effect Focus n Filter Maker: online logo designer APK Download


Age limit

 • Minimum 18 years to Maximum 27 years as of 01/11/2020.

Selection Process

 • The date, time, and venue of the Online Test / Interview will be informed through Email / SMS only to the short-listed candidates. 

Important Links:

How to Apply

 • Desirous candidates may apply through the link given below latest by 22nd November 2020. Link for e-application: http://aavedan.iffco.coop/Apprentice/

Important Dates

 • Last date for application: 22/11/2020

No comments: