સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 23 November 2020

HAL Recruitment 2020 Apply For Fitter And Security Guard
HAL Recruitment 2020: It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking for jobs in HAL. HAL Fitter Recruitment 2020
Post No. Of Post Salary
Fitter 12 47790/- Per Month
Air Frame Fitter 04 45780/- Per Month
Security Guard 01 43772/- Per Month

Post Education Qualification
Fitter ITI + NAC/NCTVT Fitter
Air Frame Fitter Diploma in Engineering (Mechanical)
Security Guard PUC / Intermediate Or SSLC

Age Limit:
28 years.

Application Fees:
There Is No Application Fees.

Note: Before Apply Please Read Official Advertisement for Desirable Qualification & Other Instruction.

Important Link:

Official Notification View Here

Apply Online Apply Here


Official Website https://hal-india.co.in

Selection Process:
Selection will be based on the written Test.

How To Apply:
Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Important Date:
Online Application Start From 16-11-2020
Online Application Closing Date: 06-12-2020

No comments: