સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 20 November 2020

Gujarati Suvichar / Quotes 1000+ Best Quotes

Welcome To Gujarati Suvichar / Quotes 1000+ Best Quotes

 Gujarati Suvichar is a best collection of quotes by different category wise quotes like life, good morning, Motivation, inspirational personalities.  


Also read  Khedut Sahay 2020

 This app contains also Gujarati quotes from various personalities like Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Dhirubhai Ambani, Gautama Buddha etc.


 Gujarati Suvichar Useful Features: -

 ☛ Offline feature to get inspired anytime.

 ☛ Share & Copy Text quotes directly to your family and friends on Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter and other social platforms.

 Also, read  Pradhan Mantri Awas Yojana 2020

GUJARATI SUVICHAR APP

 Easy to search Quotes

 ☛ Add quotes to your favorite collection and share text quote to your favorite one.

 ☛ Cleaner user interface and simpler navigation make the browsing even more enjoyable.

No comments: