સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Thursday, 12 November 2020

Gujarat University External Exam December 2020 Notification Out


Gujarat University External Exam December 2020 Notification: Dear Aspirant’s Gujarat University has Recently published the External Exam December 2020 Notification For B.A / B.Com Sem 5 OR Sem 3. More detail is given below the article, So please Read check fully all details.


The Examination Department has published the Gujarat university external examination form 2020.

Course Name:
B.A / B.Com Sem 5 (Fresh & Repeater)
M.A / M.Com Sem 3 (Fresh & Repeater)

Also read  How To Convert Apl Ration Card To Bpl Ration Card-GujaratImportant Dates:
Course Name Dates
B.A Semester V (Fresh / Repeater)
B.Com. Semester V (Fresh / Repeater)
M.A., M.Com Semester III (Fresh repeater) 11-11-2020 To 24-11-2020
B.A., B.Com. Semester III (Fresh / Repeater) 17-11-2020 To 01-12-2020

 Read:: Gujarat Vahli Dikari Yojana

Application Fees:
Rs. 30/- (Post Office)

Note: Always Read Official Advertisements For More Information.


How To Apply:
Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Important Link:

Short Notification View Here

Official Notification View Here

Apply Online Apply Here

Official Website https://www.gujaratuniversity.ac.in/

You will find a lot of learning and information from the web here as well as news jobs and government recruitment information and share this post with more and more people. Job information and daily news will also be available.

You will also find information about the application here and various information you will find here and also share this news to your friends.

No comments: